Koszt zakupu samochodu - kalkulator akcyzy

Koszt zakupu PLN

Akcyza PLN

Potwierdzenie opłaty akcyzy PLN

Zaświadczenie o zwolnienieu z podatku VAT-25 PLN

Pierwszy przegląd w kraju PLN

Dowód rejestracyjny, tablice, karta pojazdu PLN

Opłata recyklingowa PLN

Całkowity koszt zakupu PLN

comments powered by Disqus